Έλεγχος εξοπλισμού.

Η εταιρία μας ελέγχει τον εξοπλισμό που αγοράζει μόνο ως προς τη καλή του λειτουργεία (και μετά τον διαθέτει προς πώληση) τρεις φόρες, κατά την αγορά του, όσο βρίσκεται στην έκθεση μας και πριν την παράδοση του στους πελάτες μας.       

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο από ειδικευμένο τεχνικό συνεργάτη μας με έξτρα χρέωση κατόπιν συνεννοήσεως για το κόστος.  

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα πριν την αγορά τους και εφόσον τα εξοφλήσει αμέσως συνεπάγετε ότι τα βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση που τα επέλεξε.

"Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός εστίασης πωλείτε ως έχει."