Ποιοι είμαστε.

MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο EXOPLISMOSONLINE & SECONDHANDINOX  έτος ίδρυσης 2016 κι έδρα στο Παλαιό Φάληρο επί της Οδού Δημητρακοπούλου 2 & Αχιλλέως 100. Τκ 17563. ΑΦΜ – 800785520. ΔΟΥ – Παλαιού Φαλήρου, ΓΕΜΗ 140863301000. Τηλέφωνα 2155459041-2155560931.

Όροι χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στο site μας www.secondhandinox.gr ηλεκτρονικό ιστότοπο για μεταχειρισμένο εξοπλισμό εστίασης παντός είδους, ιδιοκτησίας MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ. Ο ηλεκτρονικός ισότοπος αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη  ενημέρωση και υποστήριξη στον επαγγελματία της εστίασης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Η χρήση της σελίδας αυτής συνεπάγετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και συμφωνείτε ρητά και κατηγορηματικά με αυτούς.

Η χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου απαγορεύετε σε ανηλίκους εκτός αν τους επιβλέπουν οι γονείς τους.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
4. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
5. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόδους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
6. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
8. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν αποκτηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
9. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
10. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Περιγραφή ειδών.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να μετατρέψει το περιεχόμενο της σελίδας χωρίς καμιά προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των προϊόντων. Οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και διαχείριση της σελίδας καταβάλουν προσπάθεια στα πλαίσια της λογικής να παρέχουν όσο το δυνατόν γίνεται πιο αξιόπιστες και ακριβής πληροφορίες. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ορθογραφικά ή τυπογραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές και τη περιγραφή των προϊόντων. Για αυτό το λόγο παρακαλείσθε να επιβεβαιώνατε πάντοτε τηλεφωνικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τιμή των προϊόντων.

Τρόποι παραγγελίας.

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να στέλνονται με email ή να γίνονται τηλεφωνικά στο τμήμα πωλήσεων και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με σφραγίδα και υπογραφή από την εταιρία μας και από τον αγοραστή. Οι παραγγελίες μέσω μηνυμάτων ή social media δεν θα γίνονται δεκτές.  Λόγω του ότι ο εξοπλισμός είναι μεταχειρισμένος και τα κομμάτια μοναδικά δεν γίνονται κρατήσεις με προκαταβολή. Ο εξοπλισμός κρατείται μόνο μετά την εξόφληση του τιμολογίου και μπορεί να παραμείνει στην εταιρεία μας προς παράδοση μέχρι και 2 εβδομάδες ή μέχρι το τέλος του μήνα που έγινε η εξόφληση αλλά σε καμιά περίπτωση πέραν των δυο εβδομάδων.

Τρόποι πληρωμής.

- Με μετρητά για ποσά μέχρι 500€ (συμπ. του ΦΠΑ) στο κατάστημά μας.

- Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας. **Παρακαλούμε στην κατάθεσή σας να αναφέρετε η αιτιολογία επαρκώς και, αν είναι δυνατό, να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας  ώστε να προχωρήσει η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας το συντομότερο δυνατόν.

- Με εταιρική πιστωτική κάρτα (Visa ή Mastercard)

Παράδοση & παραλαβή εμπορευμάτων.

Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται μόνο μετά την εξόφληση του. Τα εμπορεύματα μπορείτε να τα παραλάβετε από την έδρα μας με δικά σας μέσα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται με δικά μας μέσα, αν αυτό είναι εφικτό,  για περιοχές κοντά στην έδρα μας στο Παλαιό Φάληρο. Η παράδοση με δικά μας μέσα γίνεται δωρεάν για παραγγελίες άνω των 450,00€ χωρίς το ΦΠΑ. Για απομακρυσμένες περιοχές η παράδοση γίνεται μέσω δικτύου μεταφορικών εταιριών ή ταχυμεταφορών επιλογής του πελάτη και τα έξοδα αποστολής βαραίνουν αποκλείστηκα τον αγοραστή. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό του πελάτη και δεν φέρουμε καμιά ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια της παράδοσης καταστραφούν. Για “ειδικά εμπορεύματα” μεγάλου όγκου ή βάρους ή αξίας η αποστολή θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα πριν την αγορά τους και εφόσον τα εξοφλήσει, αμέσως συνεπάγεται ότι τα βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση που τα επέλεξε. Ο εξοπλισμός κρατείται μόνο μετά την εξόφληση του τιμολογίου και μπορεί να παραμένει στην εταιρεία μας προς παράδοση μέχρι και 2 εβδομάδες. Ο πελάτης πρέπει να ελέγχει τα εμπορεύματα κατά τη παράδοση και κατά τη παρουσία του συνεργάτη μας ή του οδηγού της εταιρίας μας ή της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας.

Ειδικοί όροι.

Τα εμπορεύματα παραδίδονται "επί πεζοδρομίου" και μεταφέρονται εντός καταστήματος του πελάτη μόνο εφόσον είναι δυνατό και ασφαλής. Σε περίπτωση που ο οδηγός ή ο υπεύθυνος της παράδοσης συνεργάτης ή μη της εταιρίας μας κρίνει ότι δεν είναι δυνατή και ασφαλείς η μεταφορά των εμπορευμάτων εντός του καταστήματος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά τους εντός του καταστήματος. Μεταφορά σε υπόγεια, ορόφους, μπαλκόνια, ταράτσες, δώματα κτλ αποκλείεται. Για τέτοιου είδους παραδόσεις θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση και η τοποθέτηση των συσκευών.

Ο αγοραστής πρέπει να εξασφαλίζει και να μεριμνά για την διευκόλυνση του μεταφορέα και της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο χώρο παράδοσης. 

Παράδοση στο ευρύτερο κέντρο των Αθηνών γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. 

Επιστροφές εμπορευμάτων & χρημάτων.

Επιστροφές εμπορευμάτων ή χρημάτων δεν γίνονται δεκτές για κανένα απολύτως λόγο.

Εγγύηση μεταχειρισμένων.

Η MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ είναι μέλος του ΣΕΕΜΕ από το 2016 και ακολουθεί τους όρους εγγύησης του όπως αυτοί περιγράφονται στο πλαίσιο του άρθρου 5 του νόμου ν.2251/1994. (ΣΕΕΜΕ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης). Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν έχει κανενός είδους εγγύηση και για κανένα λόγο δεν καλύπτεται από εγγύηση παρά μόνο εάν συμφωνηθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή γραπτώς!!! Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός εστίασης που πουλάει η MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ μέσω του www.secondhandinox.gr πωλείτε “Ως έχει”. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα ακόμα και με τεχνικό της επιλογής του πριν την αγορά τους και εφόσον τα εξοφλήσει, αμέσως συνεπάγεται ότι τα βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση που τα επέλεξε.

Έλεγχος εξοπλισμού.

Η εταιρία μας ελέγχει τον εξοπλισμό που αγοράζει μόνο ως προς τη καλή του λειτουργία (και μετά τον διαθέτει προς πώληση) τρεις φόρες, κατά την αγορά του, όσο βρίσκεται στην έκθεση μας και πριν την παράδοση του στους πελάτες μας.       
Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο από ειδικευμένο τεχνικό συνεργάτη μας με έξτρα χρέωση κατόπιν συνεννοήσεως για το κόστος.  Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα πριν την αγορά τους και εφόσον τα εξοφλήσει αμέσως συνεπάγεται ότι τα βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση που τα επέλεξε.

Πρότυπα Ασφάλειας & εγκατάσταση συσκευών.

Η σύνδεση ή μετατροπή και η έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε επαγγελματικής συσκευής εστίασης, ρεύματος τριφασικής ή μονοφασικής, αερίου φυσικού ή προπανίου, ψύξης - θέρμανσης κτλ. Πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο αδειοδοτημένο τεχνικό ηλεκτρολόγο για τις συσκευές ρεύματος ή τεχνικό αέριων για τις συσκευές αερίου ή ψυκτικό για τις συσκευές ψύξης. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος, μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας εάν η σύνδεση ή η μετατροπή και η έναρξη λειτουργίας των συσκευών δεν γίνει από ειδικευμένο τεχνικό. Η σύνδεση πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρμόδιου τεχνικού που έκανε την εγκατάσταση  προς την εκάστοτε επιχείρηση. Η εταιρεία μας προτείνει στις επαγγελματικές συσκευές που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη κατά τη σύνδεση τους ο τεχνικός  να έχει κάνει πρώτα έλεγχο του δικτύου και αυτό να είναι ασφαλές και στη συνεχεία να τοποθετεί ρυθμιστής τάσης  – σταθεροποιητής  τάσης  – inverter – θερμικό ασφάλειας, ανάλογα με τις ανάγκες της συσκευής, ειδικά σε περιοχές με ασταθές ρεύμα.

Πουλήστε τον εξοπλισμό σας ΤΩΡΑ!!!

Η εταιρεία μας αγοράζει άμεσα με μετρητά μεταχειρισμένο εξοπλισμό εστίασης παντός είδους. Η εκτίμηση του εξοπλισμού σας γίνεται το συντομότερο δυνατό από συνεργάτη της εταιρίας μας.

Για να πουλήσετε τον εξοπλισμό σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καταγράψτε τον εξοπλισμό σας με περιγραφή και διαστάσεις. Ιδανικά ενημερώστε μας και για τις τιμές πώλησης του.

2. Ελέγξετε τον για τυχόν βλάβες.

3. Βγάλτε φωτογραφίες ένα - ένα τα μηχανήματα έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.

4. Στείλτε τις φωτογραφίες στο emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

5. Καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πρόγραμμα Απόσυρσης Εξοπλισμού.

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού για κάθε επαγγελματία εστίασης που επιθυμεί να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό του και να προμηθευτεί καινούργιο. Ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο εξασφαλίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Mε το πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αγοράζουμε τον παλαιό εξοπλισμό σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που διαμορφώνονται σε κάθε περίπτωση (απόσταση, κατάσταση εξοπλισμού κλπ), δίνει την δυνατότητα στον επαγγελματία να αλλάξει τα μηχανήματα του και να ανακαινίσει την επιχείρησή του.

Η αγορά του παλαιού εξοπλισμού γίνεται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα:

Α) με τις ιδιαιτερότητες της συναλλαγής (π.χ. μεταφορικά, εργατικά, κόστος νέας επένδυσης κλπ).

Β) την ποιότητα και την χρηστικότητα του εξοπλισμού που αποσύρετε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.