Η MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ είναι μέλος του ΣΕΕΜΕ από το 2016 και ακολουθεί τους όρους εγγύησης του όπως αυτοί περιγράφονται στο πλαίσιο του άρθρου 5 του νόμου ν.2251/1994. (ΣΕΕΜΕ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης).

Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν έχει κανενός είδους εγγύηση και για κανένα λόγο δεν καλύπτετε από εγγύηση παρά μόνο εάν συμφωνηθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή γραπτώς!!!

Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός εστίασης που πουλάει η MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ μέσω του www.secondhandinox.gr πωλείτε “Ως έχει”. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα ακόμα και με τεχνικό της επιλογής του πριν την αγορά τους και εφόσον τα εξοφλήσει, αμέσως συνεπάγεται ότι τα βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση που τα επέλεξε